Kent Rosendahl

Kent Rosendahl

Bestyrelsesmedlem

kr@gymgefion.dk


Kent er valgt ind i bestyrelsen som suppleant i 2017, og blev konstitueret som menig medlem af bestyrelsen samme år.

Kent er medlem af Aktivitetsudvalget, samt Hal- og materialeudvalget.