Oktober-nyheder fra Gefions bestyrelse

Oktober-nyheder fra Gefions bestyrelse

Ny sammensætning af Gefions bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning er blevet ændret, efter Lars Lassen og senest formand Helle Dahlslund Buus har trukket sig fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen har, jf. vores vedtægter, suppleret sig med Louise Wernberg og Christina Grumstrup Sørensen. Dette har samtidigt udmøntet sig i rokader i forhold til ansvarsområder i bestyrelsen. 

Giuliano La Pia er, som tidligere informeret, indsat som fungerende formand. Dette betyder at Louise Wernberg har overtaget ansvaret for Aktivitetsudvalget.  

Bestyrelsen ønsker at afholde en ekstraordinær generalforsamling inden 1. december 2018, så vi kan få konstitueret en ny formand i foreningen. 

 

Forældre i hal 

Bestyrelsen i Gefion har besluttet, at efter årsskiftet vil det ikke længere være muligt at overvære træningen i Gefion. 

Som I sikkert også har bemærket, er vi ved at løbe tør for plads i hallen og vi arbejder med en plan, hvor vi bedre kan udnytte faciliteterne bl.a. ved omstrukturering, hvilket indbefatter tilskuerpladserne. 

Derudover skaber det for meget uro med de mange ikke-aktive i hallen, som forstyrrer træningen – både i forhold til Gefions talent- og elitestrategi, men ikke mindst i forhold til de små gymnaster på gulvet. 

Vi kan anbefale forældre, som ikke ønsker at forlade Grøndalscenteret under deres børns træning, at benytte nogle af de mange fine faciliteter i Grøndalscenteret – herunder fysiske aktiviteter eller bare et besøg i cafeen. 

Vi planlægger, at lave ”kigge-uger” hvor vi åbner træningen for forældre, hvor I kan følge udviklingen af jeres børn. 

Del denne post