Ordinær generalforsamling i Gymnastikforeningen Gefion

Ordinær generalforsamling i Gymnastikforeningen Gefion

 

 

GymGefions logo

 

Der indkaldes hermed til:

Ordinær generalforsamling i

Gymnastikforeningen Gefion

 

Mandag d. 12. marts 2018 kl. 19:00

Grøndal MultiCenter mødelokale 1 (på 1.sal over caféen)

Hvidkildevej 64, 2400 København NV

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Formandens beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
 6. Godkendelse af budget for det igangværende regnskabsår
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsesmedlemmer:
  1. Valg af formand (lige år) – Helle Dahlslund Buus er villig til genvalg
  2. Valg af næstformand (ulige år)
  3. Valg af kasserer (ulige år)
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1-2 i lige år og 1-2 i ulige år) –

Giuliano La Pia og Kent Rosendahl er villige til genvalg

 1. Valg af:
  1. Revisor
  2. Revisorsuppleant
 2. Eventuelt

 

Forslag, som ønskes forelagt general­for­sam­lingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 26. februar 2017 jf. foreningens vedtægt § 9 stk. 3.

 

Den dag, der er generalforsamling i Gefion, slutter al træning kl. 18.50.

Del denne post