GEFION – COVID-19 TRÆNING RETNINGSLINJER- I GMC OG SALENE

GEFION – COVID-19 TRÆNING RETNINGSLINJER- I GMC OG SALENE

Gefion- Covid-19 træning retningslinjer i GMC

Det er til enhver tid de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/corona, som er udgangspunktet for vores retningslinjer

Ingen møder op til træning ved symptomer

Forældre

Det er ingen adgang for forældre i hallen fra kl. 15.30 -21.00

Kontakt til forældre er ved aflevering / afhentning ved døren

 

Rengøring

Der er daglig rengøring i hallen af GMC´s rengøringspersonale.

Trænere rengør alle redskaber og afspritter fælles berøringsflader, såsom borde, trampolin mv. inden træningsstart.

 

Før træning

 1. Træner henter gymnasterne ved den første dør til Hal F/G ved starttidspunkt.

 

 1. Alle gymnaster + trænere tager sko af udenfor indgang til hallen.

 

 1. Alle gymnaster + trænere afspritter hænder og fødder ved indgang til hallen

 

 1. Træneren instruerer sine gymnaster i reglerne for ophold i hallen.

 

 1. Træner gennemgår dagens rotationsplan (skift mellem redskaber) med gruppen

 

Under træning

 

 1. Ingen sammenkomst eller ’fletning’ mellem grupper.

 

 1. Efter hvert redskab afspritter alle gymnaster + trænere hænder og fødder

 

 1. Gymnaster skal holde 1-2 meters afstand

 

 1. Fysisk kontakt (modtagning) er muligt mellem træner og gymnast, men holdes på et minimum og med fokus på hygiejne og sundhedsmyndighedernes anbefalinger

 

 1. Efter toiletbesøg vaskes hænder og fødder afsprittes ved indgang til hallen

 

Efter træning

 1. Træningen stopper 5 minutter før normal sluttid

 

 1. Træneren følger børnene ud til den første dør til Hal F/G.

 

Sprit

Der vil være sprit ved indgangen og ved alle redskaber. Trænere og gymnaster er velkommen til at medbringe egen sprit og evt. håndcreme.

 

Ved smitte

Ved smitte kontaktes Gymnastikforeningen Gefion straks på FU@gymgefion.dk . Som udgangspunkt vil hele holdet betragtes som ”nære kontakter” og man bedes følge sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til smittespredning  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/Pjece_Til-dig-der-er-en-naer-kontakt-til-en-person-smittet-med-ny-coronavirus.ashx. Vi vil vurdere den enkelte sag og rette henvendelser til relevante gymnaster. Vi kan via klubbens afkrydsningssystem se hvilke personer, der er i hallen hver dag og på hvilke tider.

FU august 2020

Del denne post