Gymnastikforeningen Gefion´s nye bestyrelse.

Gymnastikforeningen Gefion´s nye bestyrelse.

Introduktion

Gymnastikforeningen Gefion afholdt generalforsamling den 9/3-20, hvor en ny bestyrelse blev valgt. Vi har haft en lidt turbulent start som følge af Covid-19 situationen og vi har indtil videre kun haft mulighed for at mødes via Teams. Vi er dog allerede godt i gang og har afholdt indtil flere møder. Tiden er nu kommet hvor vi vil lave en kort introduktion af hvem vi er og hvad vores hovedansvar vil være fremadrettet.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 personer og afholder møde den sidste onsdag i hver måned. Det er bestyrelsens mål, at offentliggøre et informationsreferat senest syv dage efter hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen sætter foreningens strategiske målsætninger og er ansvarlig for alle principielle beslutninger i foreningen.

Alle bestyrelsesmedlemmer er tildelt et ansvarsområde i Gefion, som dækker foreningens aktiviteter.

Jens Peter Hallund

Formand, Forretningsudvalget, Elite og Talentansvarlig.

Jens Peter blev valgt til Gefions bestyrelse i 2015.

Jens Peter blev valgt som formand ved generalforsamlingen i 2020.

E-mail: jph@gymgefion.dk

Telefon: +45 61 61 36 00

Lone Riisberg

Næstformand, Forretningsudvalget, kommunikations- og MIG ansvarlig

Lone blev valgt til Gefions bestyrelse i 2019.

Lone blev valgt som næstformand ved generalforsamlingen i 2020.

E-mail: lr@gymgefion.dk

Telefon: 30258634

Mette Vinding Beck

kasserer, Forretningsudvalget, ansvarlig for foreningens økonomi herunder lønninger, ansøgninger om tilskud, halfaciliteter mv.

Mette er valgt til Gefions bestyrelse ved generalforsamlingen i 2020 som kasserer.

E-mail: mvb@gymgefion.dk

Telefon: +45 61 33 67 35

Gitte Weien Andersen

Ansvarlig for aktivitetsudvalget, planlægning af konkurrencer, events osv., rekruttering af frivillige forældre.

Gitte er valgt til Gefions bestyrelse ved generalforsamlingen i 2020.

E-mail: gwa@gymgefion.dk

Sara Agersborg

KIG ansvarlig

Sara er valgt til Gefions bestyrelse ved generalforsamlingen i 2019.

E-mail: sa@gymgefion.dk

Jane Høy Knudsen

Ansvarlig for Svømning og Spring afdelingen

Jane er valgt til Gefions bestyrelse ved generalforsamlingen i 2020.

E-mail: jhk@gymgefion.dk

Kent Rosendahl

Hal og materiale ansvarlig. Har kontakten til GMC, brugerrådet og Bellahøj skole.

Kent er valgt til Gefions bestyrelse ved generalforsamlingen i 2020. Kent har tidligere siddet i Gefions bestyrelse i perioden 2016-2018.

E-mail: kr@gymgefion.dk

Administration

Lin Fitje Solvang

Lin ansvarlig for kontoret, modtager medlemshenvendelser, have forældre kontakt mv. Lin deltager som passivt medlem ved bestyrelsesmøder.

E-mail: info@gymgefion.dk

Telefon:            Midlertidigt lukket grundet COVID-19

Kontortid:         Midlertidigt lukket grundet COVID-19

Jørgen Nordbæk

Jørgen er ansat som økonomimedarbejder. Jørgen står for indberetning af lønninger, løbende bogføring samt aflæggelse af regnskab.

E-mail: jn@nordbaek.dk

Telefon: +45 40 87 88 80

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af Gefion’s formand, næstformand og kasserer.

Forretningsudvalget afholder fast møde den 2. onsdag i måneden og forestår foreningens administrative daglige drift.

Områdeansvarlige

Bestyrelsen arbejder i den nye sæson på, at etablere en funktion for områdeansvarlige for hvert sportsligt område i foreningen. Det er vigtigt, at den områdeansvarlige er aktiv på Gefions faciliteter som træner eller instruktør og skal fungere som bindeled mellem bestyrelsens respektive udvalg og trænerstaben i foreningen.

Del denne post