Ordinær generalforsamling 2020 i Gymnastikforeningen Gefion

Ordinær generalforsamling 2020 i Gymnastikforeningen Gefion

Der indkaldes hermed til:

Ordinær generalforsamling i Gymnastikforeningen Gefion

 mandag den 9. marts 2020 kl. 19:00

Grøndal MultiCenter mødelokale 1 (på 1.sal over caféen)

Hvidkildevej 64, 2400 København NV

(Al træning i hallen slutter kl. 18:50)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Formandens beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
 6. Godkendelse af budget for det igangværende regnskabsår
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsesmedlemmer:
  1. Valg af formand (lige år)
 9. Christina Grumstrup Sørensen – ønsker ikke genvalg.
  1. Jens Peter Hallund – indstilles af bestyrelsen.
  1. Valg af næstformand (ulige år)
 1. Jens Peter Hallund – træder tilbage.
  1. Lone Riisberg – indstilles af bestyrelsen for 1 år
  1. Valg af kasserer (ulige år)
 1. Johnny Bjørnholdt – ønsker ikke genvalg
  1. Mette Vinding Beck – indstilles af bestyrelsen.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1-2 i lige år og 1-2 i ulige år)
 1. Frida Hjaltestad – udtræder af bestyrelsen i utide.
  1. Bestyrelsen stiller forslag til to nye bestyrelsesmedlemmer der vælges for 1 år, senest 7 dage før Generalforsamlingen.
 2. Louise Wernberg – udtræder af bestyrelsen i utide.
  1. Sara Agersborg – er villig til genvalg for 2 år.
  2. Bestyrelsen stiller forslag til et nyt bestyrelsesmedlem der vælges for 2 år, senest 7 dage før Generalforsamlingen.
 1. Valg af Revisor
 2. Eventuelt

Forslag, som ønskes forelagt general­for­sam­lingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. februar 2020 jf. foreningens vedtægt § 9 stk. 3.

Årsregnskab kan rekvireres på foreningens mailadresse info@gymgefion.dk, eller afhentes i Hal F/G i GMC ved kontakt til Marian Rizan fra den 2. marts 2020.

Del denne post