Ordinær generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til: 

 Ordinær generalforsamling i  

Gymnastikforeningen Gefion 

 Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19:00 

Grøndal MultiCenter mødelokale 1 (på 1.sal over caféen) 

Hvidkildevej 64, 2400 København NV 

(Al træning i hallen slutter kl. 18:50) 

 Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent 
 3. Valg af stemmeudvalg 
 4. Formandens beretning 
  1. Præsentation af bestyrelsen 
  2. Beretning 
 5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
 6. Godkendelse af budget for det igangværende regnskabsår 
 7. Behandling af indkomne forslag: 
  1. Vedtægtsændring (offentliggøres sammen med øvrige forslag) 
 8. Valg til bestyrelsen: 
  1. Valg af formand (lige år) 
   1. Jens Peter Hallund – er villig til genvalg for 2 år 
  2. Valg af næstformand (ulige år) 
   1. Lone Riisberg – er ikke på valg 
  3. Valg af kasserer (ulige år) 
   1. Mette Vinding Beck – er ikke på valg 
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1-2 i lige år og 1-2 i ulige år) 
   1. Jane Høj – er villig til genvalg for 2 år 
   2. Gitte Weien Andersen – er ikke på valg 
   3. Giuliano Kjær La Pia – er ikke på valg 
   4. Anna Fromholt – ønsker ikke genopstille 
 9. Valg af Revisor 
  1. Johnny Bjørnholdt – er villig til genvalg 
 10. Eventuelt  

Forslag, som ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2022 jf. foreningens vedtægt § 9 stk. 3. 

 Årsregnskab kan rekvireres på foreningens mailadresse info@gymgefion.dk, eller afhentes i Hal F/G i GMC ved kontakt til Marian Rizan fra den 8. marts 2022. 

 Bestyrelsen består pt. af 6 medlemmer. Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen bestå af mellem 5-7 medlemmer, og der er derfor en åben plads. Bestyrelsen opfordrer til at man opstiller, såfremt man ønsker at bidrage til klubben positive udvikling fremadrettet. Udover lysten til at drifte og udvikle klubben, fordrer det ikke specielle kompetencer, men har du erfaring med sponsor- og fondsansøgninger vil det dog ikke gøre noget.  

Ønsker du at opstille send gerne en mail til bestyrelsen på bestyrelsen@gymgefion.dk 

 

Del denne post