Ordinær generalforsamling i Gymnastikforeningen Gefion

Ordinær generalforsamling i Gymnastikforeningen Gefion

Der indkaldes hermed til:

Ordinær generalforsamling i Gymnastikforeningen Gefion

Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19:00

Grøndal MultiCenter mødelokale 1 (på 1.sal over caféen)

Hvidkildevej 64, 2400 København NV

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Formandens beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
 6. Godkendelse af budget for det igangværende regnskabsår
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsesmedlemmer:
  • Valg af formand (lige år)
  • Valg af næstformand (ulige år)
   • Jens Peter Hallund – villig til genvalg
  • Valg af kasserer (ulige år)
   • Johnny Bjørnholdt – villig til genvalg
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (1-2 i lige år og 1-2 i ulige år)
   • Frida Hjaltested – villig til genvalg
   • Louise Wernberg – valg for 2 år
   • Giuliano La Pia Kjær – trække sig i utide
    • Bestyrelsen forslår Sara Agersborg valgt for 1 år
   • Kent Rosendahl – trække sig i utide
    • Bestyrelsen forslår Lone Riisberg valgt for 1 år

9. Valg af:

 • Revisor
 • Revisorsuppleant

10. Eventuelt
 

Forslag, som ønskes forelagt general­for­sam­lingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 26. februar 2019 jf. foreningens vedtægt § 9 stk. 3.

Her kan I læse forslag om vedtægsændringer fra Gefions bestyrelse. 

Den dag, der er generalforsamling i Gefion, slutter al træning kl. 18.50.

 

Del denne post