Der indkaldes hermed til: 

Ordinær generalforsamling i  Gymnastikforeningen Gefion 

 

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 20:00 

Grøndal MultiCenter mødelokale 1 (på 1.sal over caféen) 

Hvidkildevej 64, 2400 København NV (Al træning i hallen slutter kl. 19:50) 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent 

 1. Valg af referent 

 1. Valg af stemmeudvalg 

 1. Formandens beretning 

 1. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 

 1. Godkendelse af budget for det igangværende regnskabsår 

 1. Behandling af indkomne forslag 

 1. Valg til bestyrelsen: 

 1. Valg af Revisor 

 1. Eventuelt 
   

Forslag, som ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2023 jf. foreningens vedtægt § 9 stk. 3. 

Årsregnskab kan rekvireres på foreningens mailadresse info@gymgefion.dk fra den 8. marts 2023. 

Ønsker du at opstille til Gefions bestyrelse send gerne en mail til bestyrelsen@gymgefion.dk 

 

 

Link til generalforsamlingsreferater:

https://drive.google.com/drive/folders/0B29qYfZDvPoFLWdTOVBTcTJyZG8?resourcekey=0-arVRv2QaFt4DWpB83DqcKg